ไฮไลท์เด็ด อาร์เมเนีย 0-1 เซอร์เบีย
อาร์เมเนีย 0-1 เซอร์เบีย
คลิปไฮไลท์

คลิปไฮไลท์ฟุตบอลไชน่า คัพ 2018 จีน 0-6 เวลส์ China 0-6 Wales

update

คลิปไฮไลท์ฟุตบอลไชน่า คัพ 2018 จีน 0-6 เวลส์ China 0-6 Wales